Kujdesi pas Mësimit (Offener Ganztag)

Prindërit janë të lirë të zgjedhin nëse fëmija i tyre duhet të kujdeset në shkollë pas mësimit. Gjatë kujdesit pas mësimit, fëmijët qëndrojnë së bashku në grupin e klasës në shkollë. Çdo fëmijë i japim drekë per te ngrënë,i ofrojmë mbikëqyrje të detyrave të shtëpisë, mundësi për të luajtur lirshëm me fëmijët e tjerë dhe për të marrë pjesë në grupe pune.

Kontaktoni

Eva Quest

Personat e kontaktit

Mund të arrihen në të gjitha ditët e shkollës nga ora 11:00 deri në 5:00 pasdite në numrin e telefonit

  0178-1977421

  Ganztag-ews@ebh-minden.de

Piero de Carlo

Personat e kontaktit

Mund të arrihen në të gjitha ditët e shkollës nga ora 11:00 deri në 5:00 pasdite në numrin e telefonit

  0178-1977421

  Ganztag-ews@ebh-minden.de

 • Mbikëqyrja nga specialistët e arsimit dhe punonjësit
 • Bashkëpunim i ngushtë midis drejtuesve të klasave dhe stafit me kohë të plotë
 • Jetoni dhe studioni gjithë ditën në një komunitet të klasës fikse me persona të fiksuar të referencës
 • Koha e hapjes nga 6.50 në mëngjes deri në 5.30 pasdite
 • Kohe fleksible e marrjes se femijes nga ora 3 e pasdites
 • Mbikëqyrje gjate festave dhe gjatë pushimeve

Ushqimi

 • drekë e shëndetshme në një atmosferë të qetë
 • Ne gjithashtu marrim parasysh fetë e ndryshme kur hamë
 • Fëmijët marrin gjithnjë ushqime të shëndetshme gjatë gjithë ditës, ne te gjitha grupet e ndyshme
 • Ne e marrim drekën tonë nga fondacioni i kafenerisë Minden gGmbH

Pas mësimit

 • Kohe intensive e të mësuarit në vend të detyrave të shtëpisë
 • Ofertë e gjerë dhe e larmishme e AG ( Grupe pune)
 • Mundësia për të luajtur dhe per tu relaksuar lirshëm

Rutina e perditshme

 • Dreka shërbehet në grupe ndërmjet orës 11:50 dhe 2:05 pasdite. Një drekë 45 minutëshe në një dhomë komode shoqëruar nga 1-2 punonjës.
 • Koha e studimit për klasat 1 dhe 2: 45 minuta në ditë, përveç të Premteve
 • Koha e studimit për klasat 3 dhe 4: 60 minuta në ditë, përveç të Premteve
 • Koha e grupeve të punës: Grupet e punes dhe oferta jashtëshkollore zhvillohen zakonisht ndërmjet orës 14:15 dhe 15:45.

Kostot

  • „Kontratë e vogël “:
   Mbikëqyrje pas klasës deri në orën 3 pasdite: 35 EUR në muaj
  • “Kontratë e madhe”:
   Mbikëqyrja pas klasës deri në orën 16:00: 70, – EUR në muaj

me marrëveshje ekziston mundësia e

 • Kujdesi i hershëm nga 7:00 deri në 7:50 (kostot sipas kërkesës)
 • Kujdesi i vonë nga 16:00 deri në 5:30 pasdite (kostot sipas kërkesës)
 • Lojëra gjate pushimeve (Ferienspiele) nga 1 deri në 5 javë gjatë vitit shkollor (kostot sipas kërkesës)

Kostot e drekës

 • për marrësit e shërbimeve sipas SGB 2 : 17 EURO
 • për vetë-paguesit: 48 EUR

në bashkëpunim me: