Okula giriş aşaması ve yillar arasi dersler

Kuzey-Ren-Westfalya da okula giriş aşaması ilk okul ile baslar. Çocukların 1. ve 2. Sınıflarını tamamlamak için bir, iki veya üç yılları vardır. Bu okula başladıklarında çocukların çok farklı gelişim düzeylerini ve hızlarını hesaba katmak gerekmektedir.

Eine Welt Schule okuluna giriş kayıt aşamaları yıl boyunca gerçekleşmektedir. Bu bir, iki veya üç yıl boyunca okula giden çocukların bir sınıfta birlikte öğreneceği anlamına gelmektedir. Okula başlayan çocuklar kayıt yapıldıktan sonra okula başladıklarında okulu iyi bilen bir gruba gelirler. Böylece küçük olanlar büyüklerinden öğrenirler. Gerekirse çocuklar sınıf tekrarı yapmadan veya çalışma gruplarını değiştirmeden okul geliştirme aşamasında üç yıl kalabilirler. Tüm çocuklar bireysel günlük veya haftalık planlarla çalışırlar. Eine Welt Schule da yaklaşık 23 çocuklu toplam beş giriş sınıfı oluşturulmaktadır.

Her giriş sınıfı için bir sınıf öğretmeni ve açık tam zamanlı eğitimde pedagojik bir çalışanla birlikte toplam 5 giriş sınıf ve bir sınıf öğretmeni sorumlu olmaktadır. Buna ek olarak bir lisans üstü sosyal eğitimci, yıllık bir stajyer, giriş sınıflarındaki çocukları sözde “öğrenme stüdyosunda” özel bireysel veya küçük grup desteği ile öğrenmeleri desteklenmektedir.

Okula giriş aşamasından sonra (1 ve 2. Sınıflar) çocuklar 3. Sınıfa geçerler. Üçüncü sınıftan itibaren dersler aynı yıl grubunda gerçekleşir. 3. sınıfa geçiş aynı zamanda sınıf öğretmeninin değişmesiyle de ilişkilidir. Kural olarak genelde çocuklar ve sınıf öğretmeni 3. Ve 4. Sınıflarda birlikte kalırlar.