Özel eğitim desteği

Bazı çocukların okulda özel desteğe ihtiyacı vardır, örneğin dillerinde, öğrenmelerinde veya sosyal davranışlarında.

Bir çocuğun okulda özel desteğe ihtiyacı varsa, ebeveynler veya okul yönetimi tarafından eğitim müdürlüğüne dilekce verilebilir. Bunun adına da: özel eğitim desteği ihtiyaçlarının gözden geçirme isteği denmektedir.

Okul daha sonra çocuk hakkında bir rapor yazar. Ebeveynler doktorlardan veya terapistlerden mektup gönderebilir. Okul Yönetimi, gerekçenin özel eğitim ihtiyaçları için yeterli olup olmadığını inceler. Okul yönetimi başvuruyu onaylayabilir veya reddedebilir.

Okul yönetimi talebi onaylarsa, başka bir okuldan bir öğretmene çocuk hakkında uzman görüşü yazması talimatı verilir. Aileler ile iletişime geçebilir.

Diğer okulun öğretmeni çocuğu gözlemler ve test eder. Çocuğun özel eğitim desteğine ihtiyacı olup olmadığı belirlenir. Bazen sağlık kurulu çocuğu muayeneye davet eder.

Öğretmen uzman görüşü yazar. Sonuçlar ebeveynlerle tartışılır. Ebeveynler, ortak öğrenme veya çocukları için bir destek okulu içeren bir genel okul seçerler.

Ortak öğrenmenin olduğu bir genel okulda, özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklar ile desteğe ihtiyaç duymayan çocuklar tek sınıfta birlikte çalışırlar.

Destek okullarında sadece özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar okutulur.

Ortak öğrenme

İlkokulumuz ortak öğrenme okuludur. Okulumuzda özel eğitim ihtiyacı olmayan çocuklar ile öğrenme, dil veya sosyal ve duygusal gelişim alanlarında özel eğitim ihtiyaçları tespit edilen çocuklar ile birlikte öğrenme ve yetistirme okuludur.

Bu nedenle her sınıf, bazı derslerde bir ekipte çalışan ve sınıf dışında danışmanlık yoluyla kullanılabilen özel bir eğitim öğretmeni tarafından desteklenmektedir.

Özel eğitim öğretmenleri sadece tespit edilen özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara değil, desteğe özel ihtiyacı olan çocuklara da destek oluyor. Erken destek, destek ihtiyacını mümkün olduğunca azaltmayı amaçlamaktadır.
Özel eğitim ihtiyacı olan ve özel bir desteğe ihtiyacı olan tüm çocuklar için, destek önlemlerinin planlandığı ve belge edildiği ekipte bir destek planı hazırlanır. Ebeveynler ve çocuklar finansman planlamasına dahildir.