ضمن خوش آمد گویی به اطلاع میرساند:

این مدرسه تحت عنوان مدرسه ] عینه ولت(به معنی جهان) شوله، Eine Welt Schule [ در میندن “Minden” یک

مدرسه در مقطع تحصیلی ابتدایی است که هر پایه درسی شامل دوکلاس می باشد. این مدرسه ی تمام وقت روزانه در مرکز

شهر میندن واقع میباشد. ازجمله اهداف اصلی مدرسه در کنار آموزش وپرورش، شکوفائی استعدادها و حضور فعال دانش

آموزان در محیط اجتماعی مطلوب در کنار یکدیگر است . تنوع مختلف ملیت، فرهنگ ، مذاهب، تمایلات و استعدادها خود

نشان دهنده فرهنگ غنی این مدرسه می باشد.

Monitor Imagefilm

اهداف مدرسه ...

• تشویق و همراهی فرزند شما در یادگیری با برترین شیوه های آموزشی

• تمرین چگونگی محترم شمردن رعایت حقوق اجتماعی دیگران

• رفاه و آسوده خاطری دانش آموزان در طول زمان حضور در مدرسه

• تقویت اعتماد به نفس و حمایت از شخصیت فرزندتان

• ارتقا آگاهی دموکراتیک واظهار نظر شخصی

• همکاری و اعتماد همه جانبه شما اولیاء محترم

برنامه های پیشنهادی...

• یادگیری مختلط در سال ورود به مدرسه (پایه کلاسی اول ودوم)

• برنامه مشخص ومداوم هفتگی

• پروژه های موسیقی وهنری

• هماهنگی و پیوستگی خاص بین برنامه های قبل از ظهر مدرسه و مراقبت های ویژه بعد ازظهر

• برنامه ریزی برای فراهم کردن فرصت کافی و لازم برای بازی، تفریح و استراحت دانش آموزان

• همکاری با دیگر مراکز آموزشی و تربیتی

• یادگیری پایه ای در کلاس های سوم وچهارم

• برنامههای فشرده جهت حمایت و ترقی دانش آموزان در گروه های کوچک

• پروژه های فرهنگی مختلف، تئاتر، بازدید از کتابخانه وموزه شهر

• فعالیت در برنامه های گروهی در سطح گسترده

• صرف قهوه برای والدین همه روزه از ساعت 8.00 صبح

ارسال های کنونی

در همکاری