Serdecznie witamy!

Eine-Welt-Schule to szkoła podstawowa, która stawia na wspólną naukę i całodzienną opiekę (świetlica) w centrum Minden.

Naszym głównym celem jest nauka i życie w poczuciu przynależności do silnej społeczności.

Różnorodność narodów, kultur, religii, skłonności i talentów postrzegamy to jako wzbogacenie naszej kultury.

Monitor Imagefilm

Chcielibyśmy…

 • jak najlepiej wspierać państwa dziecko w nauce oraz zachęcać je do uczenia się jak najlepiej
 • ćwiczyć rozwagę, szacunek i tolerancję w grupie
 • uczynić ze szkoły miejsce dobrego samopoczucia zarówno rano jak i po południu
 • rozwijać osobowość państwa dziecka
 • rozwijać świadomość demokratyczną
 • ścisłej i dobrej współpracy z rodzicami

Oferujemy…

 • mieszaną naukę we wstępnej fazie nauczania (klasa 1 i 2)
 • stały / tygodniowy plan pracy
 • muzyczno-plastyczne projekty
 • szczególnie ścisły związek między rannymi lekcjami i całodzienną opiekę
 • czas na zabawę i odpoczynek
 • współpracę z naszymi wieloma partnerami (kulturowo-edukacyjnymi)
 • intensywne wsparcie oraz szeroką ofertę zajęć wyrównawczych w małych grupach
 • projekty kulturalne w teatrze i bibliotece miejskiej oraz w muzeum
 • szeroką ofertę zajęć dodatkowych
 • kawiarnię dla rodziców codziennie od 8:00

We współpracy

Kommunales Integrationszentrum Kreis Minden-Lübbecke
JeKits
BUDDY Programm Kinderrechte