Praca społeczna na rzecz szkoły / Pedagog szkolny

Jan Mork

Tel. 0571-97208829
(Answering machine is ON)
Mobil 0160/97869746

E-Mail j.mork@minden.de

Propozycje dla uczniów

  • Dobrowolne i poufne porady dla uczniów i rodziców w sprawach szkolnych, prywatnych oraz wszelakich problemów
  • Pomoc i wsparcie w sytuacjach konfliktowych / sytuacjach wymagających interwencji kryzysowej
  • Wsparcie w kontaktach z poradniami oraz urzędami oraz pomoc przy składaniu wniosków związanych ze szkołą (Ustawa o edukacji i uczestnictwie).
  • Indywidualne oferty dla uczniów w kontekście wsparcia indywidualnego, pracy grupowej oraz projektów realizowanych w szkole.

Szkolna praca socjalna jest dobrowolna, bezpłatna i poufna!
Oznacza to, że wszystko, o czym rozmawiamy, zostaje między nami!

Wyjątek – gdy otrzymam twoją/Pańską zgodę aby o powierzonych mi informacjach rozmawiać z innymi osobami (np. Nauczycielami, Poradniami) lub w nagłym wypadku gdy występuje zagrożenie życia.