Specjalne wsparcie edukacyjne / Zajęcia wyrównawcze

Niektóre dzieci potrzebują specjalnego wsparcia w szkole, na przykład w zakresie języka, nauki lub zachowań społecznych. Jeśli dziecko potrzebuje specjalnego wsparcia w szkole, rodzice lub szkoła składają wniosek do władz oświatowych. Wniosek ten nazywamy: wnioskiem dotyczącym specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka.

Następnie szkoła sporządza raport o dziecku. Rodzice mogą załączyć listy od lekarzy i/lub terapeutów. Urząd szkolny sprawdza, czy uzasadnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych jest wystarczające. Kuratorium może wniosek zatwierdzić lub odrzucić.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez kuratora oświaty, nauczyciel z innej szkoły ma obowiązek sporządzenia opinii o dziecku. On lub ona skontaktuje się z rodzicami.

Nauczyciel/ka z innej szkoły obserwuje i testuje dziecko. Ustala się, czy dziecko potrzebuje edukacji specjalnej. Czasami wydział zdrowia zaprasza dziecko na specjalne badanie.

Nauczyciel pisze raport. Wyniki omawia się z rodzicami. Rodzice wybierają dla swojego dziecka szkołę z opcją wspólnej nauki lub szkołę specjalną konkretnie dopasowaną do potrzeb ich dziecka.

W szkole ogólnodostępnej ze wspólnym uczeniem się, dzieci potrzebujące specjalnego wsparcia edukacyjnego oraz dzieci bez specjalnych potrzeb pracują razem w jednej klasie.

W szkołach specjalnych uczą się tylko dzieci, które potrzebują specjalnego wsparcia edukacyjnego.

Wspólne nauczanie

Nasza szkoła podstawowa to szkoła tzw. wspólnej nauki. W naszej szkole uczą się wspólnie dzieci bez specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz dzieci ze zidentyfikowanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie nauki, języka czy rozwoju społecznego i emocjonalnego.

Dlatego każda klasa jest wspierana przez nauczyciela edukacji specjalnej, który pracuje w zespole na kilku lekcjach i służy radą poza lekcją.

Nauczyciele pedagogiki specjalnej wspierają nie tylko dzieci ze zidentyfikowanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wczesne wspieranie dzieci miałoby zmniejszyć ich zapotrzebowanie na pomoc w przyszłości.

Dla wszystkich dzieci z potrzebami edukacyjnymi oraz specjalnymi potrzebami wykfalifikowany zespół tworzy plan wsparcia, w którym wszystkie działania są planowane i dokumentowane. Rodzice i dzieci są włączeni w planowanie wsparcia.